Вы не зарегистрированы

АвторизацияКолхозлашу чоры

Кызыл Татарстан колхозы 1935 елда оешкан

Сөрүлек җире

2047 га

Колхозчылар

145

Сыер

35 баш

Бозау

89

Сарык

384

Дуңгыз

256

Ат

35

Тавык

1056

Беренче җитђкче Закиров Шакир

 

Үлчђү берђмлеге

Кыйм­мђте

1

Бөртеклелђрнең тулай җыемы

Уртача уңыш 1 га дан

Ц

 

360

6,2

2

Ит җитештерү барлыгы

Шул исђптђн  мөгезле эре терлек ите

                        дуңгыз ите

100 га авыл хуҗалыгы җиренђ ит җитештерү

Ц

 

 

Ц

450

340

110

20,5

3

Сөт җитештерү

1 баш сыерга

100 га авыл хуҗалыгы җиренђ

Ц

Кг

Ц 

1250

1918

776

4

Йон җитештерү

1 баш сарыкка

100 га авыл хуҗалыгы җиренђ

Кг

 

Кг

2,7

 

60

5

Йомырка алу

1 баш тавыкка

100 га авыл хуҗалыгы җиренђ

Данђ

 

 

86592

82

34 20

 

Техника

Агач сука

35 шт

Агач тырма

35 шт

Кђҗђ сука

17 шт

Урак

90 шт

Чалгы

55 шт

 


»  Tags for document:
»  Размещено в сообществах: